ORGANY

Organy Konkatedry zostały wykonane w latach 1713-14 nakładem Franciszka Wielopolskiego przez organmistrza z Opawy Ignacego Ryszaka. Noszą sygnaturę "Rieger opus 2572". (patrz też: chór muzyczny i organy)

Jest to instrument muzyczny z grupy aerofonów. Źródłem dźwięku jest drgający słup powietrza. Wysokość dźwięku zależy od długości słupa powietrza a barwa brzmienia - od kształtu piszczałki i materiału użytego do budowy.

Instrument posiada system piszczałek zbudowanych z drewna i metalu pobudzanych przez powietrze stłoczone pod ciśnieniem w wiatrownicach, uruchamianych przez system dwóch klawiatur ręcznych, tzw. manuałów i klawiaturę nożną, tzw. pedał. Wiatrownice są napędzane przez silnik elektryczny.

W organach żywieckiej fary zastosowano takturę pneumatyczną. Taktura to mechanizm służący do uruchamiania przez klawiaturę wentyli w wiatrownicach celem skierowania strumienia powietrza do odpowiednich piszczałek.

Zbiór piszczałek o określonej budowie i właściwościach brzmieniowych, uszeregowany według wysokości dźwięku, nazywany jest głosem lub rejestrem. Liczba rejestrów decyduje o możliwościach brzmieniowych instrumentu czyli o tzw. dyspozycji organów.

Organy Konkatedry posiadają ogółem 29 rejestrów. Brzmienie instrumentu reguluje się poprzez stosowanie kombinacji różnych głosów.

DYSPOZYCJA ORGANÓW:

Pedał C-d:

subbas, echobas, pryncypał, wiolonczela, oktawbas, basflet, puzon

I manuał C-f3:

bourdon, pryncypał, flet dęty, flet kominkowy, oktawa, róg kozi, super oktawa, kwinta, mixtura, trompet

II manuał C-f3:

kryty jemny, pryncypał skrzypcowy, gamba, flet harmonijny, vox coelestis, praestant, róg nocny, nasard, flażolet, mikstura, obój, tremolo

Instrument jest wyposażony w tzw. wolną kombinację oraz kasownik ręcznej regulacji, kasownik języczków i automatyczny pedał.

© 2008 by JM

Jesteś 17665 gościem na stronie.